Komnata Solna Zespół Terapeutyczno-Relaksacyjny

Sesje terapeutyczne
w Komnacie Solnej

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie oddechowe i mięśnie dna miednicy

Na zajęciach wykonywane są: ćwiczenia oddechowe aktywizujące mięśnie toru przeponowego, ćwiczenia aktywizujące mięśnie głębokie stabilizujące kręgosłup, ćwiczenia mające na celu korygowanie sylwetki i utrwalenie prawidłowej postawy, ćwiczenia wzmacniające mięśnie górnej części ciała i dolnej części (mięśnie dna miednicy), ćwiczenia oddechowe prawidłowej pracy toru piersiowo-brzusznego, ćwiczenia relaksacyjne i odprężające.

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie oddechowe i mięśnie dna miednicy.JPGCEL:

 • Zapobieganie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu,
 • Zwiększenie objętości płuc i maksymalnej wentylacji płuc oraz ruchomości klatki pier-siowej i mięśni przepony,
 • Wzmocnienie wszystkich mięśni oddechowych,
 • Zmniejszenie wydatku energetycznego przy oddy-chaniu (zmniejszenie pracy oddechowej),
 • Uzyskanie prawidłowego wzoru oddechowego i prawidłowej postawy ciała,
 • Ułatwienie usuwania wydzieliny z oskrzeli,
 • Zmniejszenie napięcia w zabu-rzeniach emocjonalnych,
 • Osiągnięcie stanu rozluźnienia, relaksacji,
 • Zapobieganie przemieszczaniu i obniżaniu narządów rodnych,
 • Zwiększenie ogólnej ilości hemoglobiny we krwi (dotlenienie),
 • Wzrost siły mięśnia przepo-nowego i mięśni międzyżebro-wych,
 • Zwiększona odporność orga-nizmu na infekcję.

Każdemu uczestnikowi udostępniamy matę do ćwiczeń nieodpłatnie.

Czas trwania: 45 minut

Seanse odbywają się w małych grupach, liczących 6 do 8 osób.

Ćwiczenia przeznaczone dla osób w wieku 35+

Seanse, ćwiczenia oraz terapie prowadzą profesjonaliści. Absol-wenci AWF Katowice, instruktorzy rekreacji ruchowej, naturotera-peuci i muzykoterapeuci. Wszyscy są jednocześnie pasjonatami i miłośnikami wszelkich form aktywności fizycznej, technik relaksacyjno – oddechowych i terapii holistycznych, włączając wschodnie metody profilaktyczno – lecznicze służące zachowaniu zdrowia i przedłużaniu życia.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.