Komnata Solna Zespół Terapeutyczno-Relaksacyjny

Sesje terapeutyczne
w Komnacie Solnej

Gimnastyka senior 60 plus

Są to zajęcia ruchowe o odpowiednim tempie, zawsze dostosowane do możliwości ćwiczących, obejmują podstawowe ćwiczenia rozciągające i rozgrzewające poszczególne partie ciała, angażujące stawy i podstawowe grupy mięśni.

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z seansu inhalacyjnego w Komnacie Solnej, który jest połączeniem haloterapii, koloro-terapii, muzykoterapii i refleksoterapii.

Seanse odbywają się w małych grupach, liczących 6 do 8 osób.

Gimnastyka Senior 60 PLUS.JPGCEL:

  • Poprawa sprawności fizycznej
  • Utrzymanie zdrowia i witalności
  • Wzmocnienie układu mięśniowego, kostnego i stawowego, zwiększenie zakresu ruchomości stawów, co ułatwi wykonywanie wiele codziennych czynności i za-pobiegnie urazom
  • Pozytywny wpływ na psychikę, poprawę nastroju i własną samoocenę
  • Poprawa działania układu krążeniowo-oddechowego
  •  Wzmocnienie odporności organizmu
  •  Zapobieganie stresowi i depresji
  • Regularne ćwiczenia usprawnią pracę wszystkich układów i narządów

Każdemu uczestnikowi udostępniamy matę do ćwiczeń nieodpłatnie.

Czas trwania: 45 minut

Seanse, ćwiczenia oraz terapie prowadzą profesjonaliści. Absol-wenci AWF Katowice, instruktorzy rekreacji ruchowej, naturotera-peuci i muzykoterapeuci. Wszyscy są jednocześnie pasjonatami i miłośnikami wszelkich form aktywności fizycznej, technik relaksacyjno – oddechowych i terapii holistycznych, włączając wschodnie metody profilaktyczno – lecznicze służące zachowaniu zdrowia i przedłużaniu życia.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.