Komnata Solna Zespół Terapeutyczno-Relaksacyjny

Sesje terapeutyczne
w Komnacie Solnej

Arteterapia

Sesje wypełnione są ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami umożliwiającymi indywidualny rozwój uwagi, logiki, pamięci, wyobraźni, twórczego myślenia oraz harmonizującymi funkcjonowanie prawej i lewej półkuli mózgu w tym między innymi poprzez jednoczesne tworzenie rysunków i pisanie elementów liter obiema rękami.

Tak jak mięśnie ciała potrzebują ciągłego treningu, aby prawidłowo funkcjonować, tak codzienne ćwiczenia sąARTETERAPIA.JPG ważne dla naszego mózgu. Dzięki stymulacji mózgu powstają nowe synapsy pomiędzy neuronami, kora mózgowa staje się kręta i grubsza, w substancję mózgu wrastają nowe naczynia włosowate, aksony szybciej przewodzą sygnały nerwowe, wzrastają połączenia funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi strukturami mózgu.

Wszystko to przyczynia się do lepszego zapamiętywania, dobrej koncentracji uwagi, szybkiej analizy informacji, aktywnego myślenia i wielu innych. Dzięki temu dziecko rozwija zdolności umysłowe i intelektualne. Myślenie holistyczne to połączona praca dwóch półkul mózgu.

W dzisiejszych czasach chyba każdy wie, że u większości ludzi dominuje lewa półkula mózgu. Edukacja w naszej kulturze jest zorientowana na tę większość.

Niestety, ludzie przeważnie ignorują niezliczone możliwości, jakie kryje się w prawej półkuli mózgu.

Systematyczna, celowa praca nad rozwojem małej motoryki rąk pomaga przezwyciężyć różne niedociągnięcia i odchylenia w sferze psychofizycznej dziecka. Rozwój ruchów palców jest ściśle powiązany z funkcją języka. Dlatego tak ważny jest między innymi rozwój motoryki obu rąk.

Grupa liczy maksymalnie 8 osób